Novosti

Proverite naše ažurirane podatke

Oslobađanje od poreza kupca prvog stana

kupci prvog stana oslobodjeni od poreza

Da li je istina da je kupac prvog stana oslobodjen PDV-a samo u slučaju da je nekretnina do 45m² ?

Poštovani,
Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, svakom fizičkom licu – punoletnom državljaninu Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Pravo na refundaciju PDV – a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji. (Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana).

S poštovanjem
Vaš savetnik