Detalji Nekretnine

10158 TROSOBAN 79m² – 146.250€ BULEVAR OSLOBOĐENJA - BULEVAR OSLOBOĐENJA - NOVI SAD

  • original-E84728E5-D214-4597-AF15-EBA0A060537A
  • original-FF278F5C-C5A8-4B33-AA6F-D6D7367E21BD
  • original-E6EE9E1D-253F-4321-9C76-50E0715E4183
  • original-DBAEC404-34BB-45D6-B5A5-964FE9268309
  • original-D77BCDE5-E566-410D-BEA6-78D9B812C424
  • original-A0B64C59-BBC9-4E34-8F74-82317297B792
  • original-7922C81B-55CE-46F3-BC92-3802C8B253B8
  • original-23B76A99-D38F-4AED-AC8C-B2946AE86842
  • original-3D0D3B05-A079-458D-8FD3-89AC93DA18AE
  • original-2C8D851A-9A77-4177-B79D-3553DB0B5FA2

Slične Nekretnine